Quái số của bạn trong phong thủy

Quái số của năm sinh là căn cứ để bạn định hướng tốt/xấu theo la bàn phong thủy. Điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc bài trí và sắp xếp đồ đạc trong nhà, văn phòng theo hướng tốt tương đối và tránh những vị trí xấu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. giá kệ cơ khí

Quái số được chia làm hai nhóm là Đông tứ trạch gồm 1, 3, 4, 9 và Tây tứ trạch gồm 2, 6, 7 và 8. Mỗi Quái số đều bao hàm các hướng “cát”, “hung”.

- Các hướng cát (tốt) gồm: Sinh Khí và Diên Niên là các hướng “thượng cát”; Thiên Y là hướng “trung cát”; Phục Vị là hướng “tiểu cát”.

- Các hướng hung (xấu) gồm: Họa Hại, Ngũ Quỷ, Lục Sát và Tuyệt Mệnh. xây dựng nhà

 

Sau khi đã tính được quái số, bạn hãy dùng bảng dưới đây để xác định các hướng thuận lợi và xem mình thuộc nhóm hướng Đông hay nhóm hướng Tây.

 

Góc và vị trí tốt nhất

Quái số

của bạn

Góc và vị trí tốt

Bạn thuộc

nhóm hướng

1

Đông Nam, Đông, Nam, Bắc

Đông

2

Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam

Tây

3

Nam, Bắc, Đông Nam, Đông

Đông

4

Bắc, Nam, Đông, Đông Nam

Đông

5

NAM: Đông Bắc. Tây, Tây Bắc, Tây Nam

Tây

NỮ: Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông B

6

Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc

Tây

7

Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây

Tây

8

Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc

Tây

9

Đông, Đông Nam, Bắc, Nam

Đông

 

 

Ghi chú: Góc của nhóm người hướng Tây sẽ không thuận lợi cho người nhóm hướng Đông và ngược lại